Belgrade Castle - Château de Belgrade


 
HomeHome  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log inLog in  

Share | 
 

 The Constitution of the Kingdom of Serbia / Устав Краљевине Србије

Go down 
AuthorMessage
Dark_Magician

Dark_Magician

Posts : 237
Join date : 2009-11-27
Location : Smederevo, Kraljevina Srbija

PostSubject: The Constitution of the Kingdom of Serbia / Устав Краљевине Србије   Fri 30 Apr 2010 - 20:04

Quote :
13.04 1457 године

УСТАВ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕДео 1 -Краљевина Србија је суверена феудална држава

-Територија Краљевине Србије је неотуђива и недељива.
Граница на северо-западу представља ушће Драве у Дунав (између нодова 1295 и 1296 где нод 1296 представља територију Краљевине Србије а 1295 територију Уједињеног краљевства Мађарске и Хрватске ) ,граница на западу ушће Саве у Дунав између нодова 1388 и 1300 (где нод 1388 представља територију Уједињеног краљевства Мађарске и Хрватске а нод 1300 територију Краљевине Србије ) и граница на истоку између нодова 1306 и 548 (где 1306 представља територију Краљевине Србије а нод 548 територију Краљевине Бугарске )

-Краљевина Србија је држава која почива на владавини права и закона донесених од легално и легитимно изабраних представника народа


Део 2 -Организација Краљевине Србије

2.01.-Кнез Краљевине Србије


- Представља Краљевину Србију у земљи и иностранству
- Може доносити одлуке које важе као закони без консултовања Већа Краљевине Србије у случају када је земља у рату или непосредној ратној опасности .
- Може поништавати законе , радити анексе закона без консултовања Већа Краљевине Србије у случају када је земља у рату или непосредној ратној опасности
- Именује и смењује све чланове Већа Краљевине Србије на функцијама у Већу.
- Потврђује законе изгласане од стране Већа Краљевине Србије
- Даје помиловања за кривична дела прописана законом
- Даје одликовања и признања у складу са правилником Хералдичког Завода
- Врши и друге послове утврђене уставом и законима .
-Исто лице може бити изабрано за Кнеза у једној Кнежевини највише 5 пута

2.02 -Веће Краљевине Србије

- Чине 12 легално изабраних већника на непосредним изборима за веће Кнежевине
- Изгласава устав и измене устава са подршком од најмање 2/3 +1 члана већа ( мин 9 од 12 гласова за)
-Тајним гласањем бира Кнеза
- предлаже и изгласава законе , декрете и опште законе у складу са уставом Краљевине Србије простом већином од ½+1 члан (мин 7 гласова за)
-Утврђује начела огранизације државне управе и локалне самоуправе
-Чланови Већа Краљевине Србије директно одговарају Кнезу Србије
-Врши и друге послове утврђене уставом и законима .
-Члан Већа Краљевине Србије мора додељену функцију у већу да обавља професионално и у складу са законом и прописаним правилницима и сваки вид непрофесионалности и занемаривања својих обавеза може бити кажњен и избацивањем из Већа Краљевине Србије.
-Ни један члан већа у ужем смислу (Кнез , шериф, министар трговине, судија и јавни тужилац )не сме се кандидовати на локалном нивоу нити бити изабран за градоначелника због неспојивости функција и спречавања сукоба интереса
-Сви легално изабрани градоначелници на непосредним изборима имају право приступа Већу Краљевине Србије и увид у рад већа али без права гласа
-Сви чланови Већа Краљевине Србије и легаллно изабрани градоначелници уживају имунитет који може укинути диретно Кнез Краљевине Србије уколико се утврди да је члан већа или градоначелник учествовао у финансијским малверзацијама и подкрадањем државе или учествује у припремама за напад на Краљевину Србију и легално изабрану власт у граду и држави
- Сви чланови Већа Краљевине Србије морају да течно говоре и разумеју српски језик као и да пишу и читају ћирилицу . Уколико се утврди да члан већа не познаје званични језик и писмо Краљевине Србије биће аутоматски искључен из рада Већа Краљевине Србије

2.03 -Судство


-Суд суди на основу устава и закона.
-Суд има две инстанце првостепени суд и веће апелационог суда
- Судију првостепеног суда поставља по својој вољи Кнез Краљевине Србије
Веће апелационог суда састоји се од 3 члана и то су :
1.)Кнез Краљевине Србије
2.)Изабрани представник племства Краљевине Србије
3.)Изабрани представник званичне цркве у Краљевини Србији
Представници племства и цркве се бирају у јуну и децембру а кнез се бира избором новог већа
Сви чланови већа апелационог суда морају бити рођени у Краљевини Србији , да живе у Краљевини Србији најмање 12 месеци , да говоре српски језик , знају да пишу и читају ћирилицу , да нису никада били осуђивани .
-Првостепену пресуду доноси на форуму постављени судија вољом кнеза Краљевине Србије
-у року од 24 сата оптужени има право жалбе и уколико је уложи , апелациони суд ће у наредних 48 часова :
1.)потврдити одлуку првостепеног суда
2. )делимично изменити одлуку првостепеног суда
3.)поништити одлуку одлуку првостепеног суда
4.)вратити на поновно суђење услед нерегуларности у процесу
-Након истека датих рокова судија постављен од стране кнеза доноси ИГ пресуду окривљеном а у складу са одлуком апелационог суда (уколико је уложена жалба)
-Судији првостепеног суда завршава се мандат изласком из већа краљевине
-Члановима већа апелационог суда престаје мандат:
1.)У колико је у питању Кнез , престанком мандата у већу краљевине
2.)Представницима Племства и Цркве , подношењем оставке на дату функцију или истеком мандата од 6 месеци
Јавног тужиоца бира кнез по својој вољи
Јавни тужилац подноси тужбу против прекршиоца закона у року од највише 24 сата од подношења пријаве на форуму (у одговарајућој теми) и отвара нову тему на одговарајућем форуму са свим потребним доказима
Мандат јавног тужиоца траје до краја мандата у већу или подношења оставке на функцију
Разрешење јавног тужиоца или судије ће бити спроведено уколико се утврди да је оптужен за дело које га чини недостојним те функције или уколико своју функцију обавља нестручно и несавесно .

Сви чланови апелационог суда ,судија првостепеног суда као и јавни тужилац не смеју бити правоснажно осуђивани нити да се у дану избора води поступак против њих . По доношењу правоснажне пресуде против неког од горепоменутих , аутоматски се разрешавају функције .
Прекршајне поступке који покрене војска Краљевине Србије против чланова ВКС јавни тужилац је дужан да у року од 24 часа поднесе ИГ тужбу против оптуженог( уколико је могуће) а поступак и цео процес ће спровести војска у складу са правилником ВКС
На пресуду коју донесе војно веће Краљевине Србије оптужени нема права жалбе апелационом суду а судија Краљевине Србије ће само потврдити ИГ пресуду донесену од стране војног већа.
2.04 - Војска:

-Војска Краљевине Србије са свим својим армијама на челу са Великим Војводом је једина легитимна оружана сила у Краљевини Србији и директно је одговорна Кнезу
У миру команду над војним снагама врши Велики Војвода
У ратном стању команду над војском Краљевине Србије преузима легално изабрани Кнез
Војно веће ВКС има право да доноси законе и акте којим уређује функционисање ВКС


2.05 - Економски савет:
Економски савет се бави креирањем плана економског развоја Краљевине Србије у наредном периоду . Економски савет може сменити вође цехова уколико се установи да своју функцију не обављају професионално и у складу са интересима Краљевине Србије.
Економски савет чине :
1.)Легално изабране вође свих цехова у Краљевини Србији који у свом опису посла имају производњу и прераду добара
2.) Легално изабрани градоначелници градова у Краљевини Србији
3.) Четири представника већа Краљевине Србије
4.) Два представника племства Краљевине Србије
5.) Два представника званичне цркве Краљевине Србије

2.06 - Закони
Законима се у складу са уставом регулишу:
1.)Права и обавезе свих становника Краљевине Србије
2.)Правила функционисања државних институција и локалних самоуправа
3.)Основна правила функкционисања цехова и других економских чинилаца у Краљевини Србији
4.)и друга питања од интереса за Краљевину Србију
2.07 - Религија:

-Званична религија Краљевине Србије је Универзална Римска Аристотелска Црква Србије
- Свештенство самостално уређује унутрашњу организацију и верске послове у складу са Уставом и Законима.
- Црквеним пословима се искључиво могу бавити ниво 3 играчи који су изабрали црквени пут.
-Краљевина Србија признаје и друге вероисповести све док исте не врше следеће радње
1.)Делују против уставног поретка и легално изабране власти у Краљевини Србији ,
2.)Подстичу на националну , расну и верску нетрпељивост према припадницима других народа и вероисповести .

2.08 - Језик и писмо


Службени језик у институцијама Краљевине Србије је српски (са свим јужнословенским наречјима истог) а писмо ћирилично (дозвољена је и употреба латиничног ).
Употреба других језика на форуму ( енглеског , француског и немачког) је могуће само уз посебну дозволу Кнеза и уз обавезан тачан превод на српски језик


2.09. – Хералдички завод
Хералдички завод се бави утврђеним системом поседовања,ношења и наслеђивања грбова,печата,наследних породичних и личних обележја креираних према посебним правилима утврђеним унутар хералдичког завода.
Хералдички завод је задужен за додељивање племићких титула као и за одузимање истих.
Хералдички завод сам уређује своје функционисање


2.10. - Локална самоуправа

Градоначелник који је легално изабран на непосредним изборима има следећа права и обавезе:
- Може доносити одлуке које важе као закони без консултовања Већа Краљевине Србијe а у складу са уставом и законима Краљевине Србије
- Има право приступа Већу Краљевине Србије и увид у рад већа али без права гласа.
- Подноси недељне извештаје о финансијском стању и функционисању града у форумском делу свога града.

Део 3 - Слободе, права и обавезе грађана Краљевине Србије3.01-Власништво
Свим грађанима Краљевине Србије се гарантује право на власништво
Нико не може бити лишен права на власништво осим у случајевима када се правоснажном пресудом особа протерује са територије Краљевине Србије услед учествовања у припремама напада или нападу на уставно-правни поредак Краљевине Србије


3.02- Предузетништво

Гарантује се слобода привређивања и предузетништва
Сви грађани се могу удруживати и организовати а све у циљу побољшања производње
Цехови су кључни сарадници државе у креирању економске стабилности у Краљевини Србији
Све вође цехова који у свом опису посла имају производњу и прераду добара су у обавези да учествују у раду економског савета

3.04 -Ратно / ванредно стање
У случају проглашења ратног односно ванредног стања у Краљевини или једном њеном делу Кнез својим декретом може привремено , највише 30 дана, ускратити или ограничити права и слободе грађана а све зарад ефикасније одбране земље од агресора


3.05 -Порези
Сви грађани Краљевине Србије су у обавези да плаћају порезе које је прописала легално изабрана власт у градовима и Краљевини Србији

3.06 -Право на рад
Свако има право на рад, слободни избор занимања и запошљавања осим када је лице уговором везано да врши одређени рад или професију.
Забрањен је принудни рад осим у случају када меру принудног рада изрекне суд као казну за предходно почињене прекршаје3.07-Права запослених

Запослени имају право на одговарајућу дневну зараду за извршени рад.3.08 –Школовање
Право на школовање имају сви играчи нивоа 2 и више


3.09 -Брак

Брак се може закључити само уз обострану сагласност мушкарца и жене , а у присуству два сведока и свештеника


3.10 -Неравноправност и нетрпељивост

Противуставно је и најстроже кажњиво свако изазивање и подстицање националне , расне , верске и сваке друге мржње и нетрпељивости .


3.11 -Тајне и паравојне организације
Забрањено је деловање паравојних и других организација које за циљ имају насилно свргавање легално и легитимно изабране власти , уставног поретка , нарушавање територијалног интегритета и суверенитета Краљевине Србије као и кршења уставом гарантованих права грађана.3.12--Слобода штампе
Забрањена је свака цензура штампе и других видова јавног обавештавања
Нико не може да забрани растурање и објављивање штампе осим ако се правоснажном одлуком суда не утврди да се у њеним чланцима не позива народ на насилно рушење легално изабране власти у Краљевини или градовима , изазива страх и пометња међу грађанима Краљевине Србије а све зарад слабљења одбрамбене способности државе , изазива национална , расна и верска нетрпељивост .


3.13-Бирачко право

Сви грађани Краљевине Србије , осим ниво 0 , имају право да бирају и да буду бирани на изборима за градоначелника и веће .
Бирачко право се остварује на непосредним изборима
Гласање је тајно , уколико другим законским актом није другачије регулисано


3.14 -Класни поредак

Грађани Краљевине Србије су обавезни поштовати класни поредак у Краљевини Србији
Кнез , већници Краљевине Србије ,градоначелници , племство Краљевине Србије , војни великодостојници ( Велики Војвода , главни оперативни командант ВОС , командант логистике, капетани армија и градски команданти дивизија) , црквени великодостојници (градски свештеници и њихови надређени) имају повлашћен статус у односу на остале грађане као носиоци уставно-правног поретка државе.


3.15 - Ne bis in idem
- Грађани Краљевине Србије не могу одговарати два пута за једно кажњено дело.Део 4 - Ступање на снагу устава
4.01. - Ступање на снагу
- Устав ступа на снагу 3 дана након изгласавања.
Back to top Go down
View user profile
 
The Constitution of the Kingdom of Serbia / Устав Краљевине Србије
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» [GAME] Kingdom Hearts series

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Belgrade Castle - Château de Belgrade :: Kingdom of Serbia / Краљевина Србија-
Jump to: