Belgrade Castle - Château de Belgrade


 
HomeHome  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log inLog in  

Share | 
 

 Treaty of Diplomatic relation between Kingdom of Serbia and Duchy of Wielkopolska

Go down 
AuthorMessage
AesanPosts : 13
Join date : 2010-05-05

PostSubject: Treaty of Diplomatic relation between Kingdom of Serbia and Duchy of Wielkopolska   Wed 5 May 2010 - 9:48

Quote :
Umowa dyplomatyczna


Stronami zawierającymi niniejszą umowę są:
- Królestwo Serbii
- Księstwo Wielkopolskie

Niniejszy dokument jest potwierdzeniem nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy stronami a także stanowi
wstępny najważniejszy zbiór praw ułatwiający dalszy rozwój współpracy obu państw.

§1
Strony zawierające niniejszy kontrakt uznają niepodległość i suwerenność drugiej strony.

§2
Strony wymieniają się ambasadorami, których akredytują na swoim terenie.

§3
Ambasador jest jedynym przedstawicielem legalnej władzy na terenie drugiej strony a informacje, które przekazuje nt. swojego kraju należy uważać za wiarygodne i pochodzące wprost od władzy.

§4
Akredytowanie ambasadora drugiej strony na własnym terytorium jest jednoznaczne z przyznaniem mu immunitetu dyplomatycznego. Immunitet ten obowiązuje na obszarze całości terytorium.

§5
Głowa Państwa i szef dyplomacji drugiej strony posiadają immunitet na mocy tego dokumentu.

§6
Immunitet dyplomatyczny wygasa w momencie złożenia urzędu przez osobę legitymującą się nim.

§7
W przypadku przestępstw kryminalnych takich jak rabunek, atak na zamek lub miasto oraz przestępstw handlowych na dużą skalę taki jak skup dużych ilości towarów, ambasadorowi zostanie wytoczony proces zgodnie z panującym w danej prowincji prawem. Na czas procesu immunitet dyplomatyczny ulega zawieszeniu. Wszelkie inne drobne przestępstwa należy załatwiać drogą dyplomatyczną składając skargę do przełożonego danego ambasadora.

§8
Jeśli jeden z sygnatariuszy prowincji chce zrezygnować z tego traktatu, to musi wysłać pisemne oświadczenie do drugiej ze stron. Traktat zostanie uznany za przestarzały w tydzień od otrzymania tego zawiadomienia.


podpisy stron:

Dla królestwa Serbii


Dla Księstwa Wielkopolskiego:
Poznań, maj 1458 AD
Sanias, Kasztelan Księstwa Wielkopolskiego
Tom__, Kanclerz Wielkopolskiego Korpusu Dyplomatycznego
Aesan Jordan Dobrowolski, Ambasador Wielkopolski na Królestwo Serbii


Wersja angielska
Diplomatic Agreement


Parties involved into the following agreement are
- The Serbian kingdom
- The Wielkopolska duchy

This document should be treated as a confirmation of establishment of diplomatic relations between the parties involved and also define the initial and most important rules and rights enabling further development of cooperation between the two countries.

§ 1
The following sides involved in this document agree to accept, recognize and respect each others independence and sovereignty .

§ 2
The Parties shall exchange ambassadors, which they will accredit in their area of activity.

§ 3
The Ambassador is the sole legitimate representative of the government in the other involved side’s territory. The information given by him should be treated as official.

§ 4
The acceptance of an Ambassador from the other involved party in own territory is equal to granting him diplomatic immunity. This immunity applies within the whole territory.

§ 5
Head of State and head of diplomacy both gain diplomatic immunity according to this document.

§ 6
Diplomatic immunity is valid for the period, for which the person involved holds the office granting it. Once this period expires, so does the immunity.

§ 7
In the case of criminal offenses such as robberies, assaults on the castle or economic crimes on a large-scale, such as buying large quantities of goods without permission, the ambassador shall be sued in accordance with the law in the province, where the crime has been commited. During the trial his diplomatic immunity is suspended. Any other minor crimes should be handled by diplomatic actions, such as sending a complaint to the chief of the ambassador.

§ 8
If one of the parties or provinces involved wants to opt out of this treaty, it has to send a written statement to the other party. The Treaty is considered as canceled one week after the declaration.


Signatures of the parties:

For the Serbian Kingdom:

For the Wielkopolska duchy:
Poznań, maj 1458 AD
Sanias, Kasztelan Księstwa Wielkopolskiego
Tom__, Kanclerz Wielkopolskiego Korpusu Dyplomatycznego
Aesan Jordan Dobrowolski, Ambasador Wielkopolski na Królestwo SerbiiQuote :
I'm waiting for accept.
Back to top Go down
View user profile
Dark_Magician

Dark_Magician

Posts : 237
Join date : 2009-11-27
Location : Smederevo, Kraljevina Srbija

PostSubject: Re: Treaty of Diplomatic relation between Kingdom of Serbia and Duchy of Wielkopolska   Mon 17 May 2010 - 3:55

Quote :
Дипломатски споразум


Потписници споразума:
- Краљевина Србија
- Виелоповска кнежевина

Овај документ би требало да буде третиран као потврда успостављања дипломатских односа између потписница споразума и дефинишу почетна и најзначајнија правила и права која омогућавају даљи развој сарадње између две земље.

§ 1
Стране потписнице овог документа су сагласне, прихватају, признају и поштују једни другима независност и суверенитет.

§ 2
Стране ће разменити амбасадоре, који ће бити овлашћени да послују у одређеној области.

§ 3
Амбасадор је једини легитимни представник власти на територији друге укључене стране. Информације добијене од њега треба третирати као службене.

§ 4
Прихватање амбасадора друге државе претставља давање дипломатског имунитета амбасадору. Овај имунитет важи на целој територији потписнице споразума.

§ 5
Кнез и Министар спољних послова добијају дипломатски имунитет у складу са овим документом.

§ 6
Дипломатски имунитет важи за период за који је особа врши своју функцију. Када тај период истекне, имунитет престаје.

§ 7
У случају кривичних дела као што су пљачке, напади на замак или привредни криминал великих размера, као што је куповина велике количине робе без дозволе, амбасадор ће бити тужен у складу са законом у покрајини, где је злочин почињен. Током суђења његов дипломатски имунитет је суспендован. Било који мањи злочини треба решавати дипломатским акцијама, као што је слање жалбе шефу амбасадора.

§ 8
Ако једна од потписница споразума жели да одустане од овог уговора, мора да пошаље писмену изјаву другој страни. Уговор се сматра отказан недељу дана након проглашења.

Потписи страна потписница уговора:

За Kраљевину Србију:
Кнез Краљевине Србије
Vukasin_Jugovic
Канцелар Краљевине Србије
Dark_Magician
Српски амбасадор
Popke
Дана 17.05.1458.


За Виелкополску кнежевину:

Poznań, maj 1458 AD
Sanias, Kasztelan Księstwa Wielkopolskiego
Tom__, Kanclerz Wielkopolskiego Korpusu Dyplomatycznego
Aesan Jordan Dobrowolski, Ambasador Wielkopolski na Królestwo Serbii

Quote :
Diplomatic Agreement


Parties involved into the following agreement are
- The Serbian kingdom
- The Wielkopolska duchy

This document should be treated as a confirmation of establishment of diplomatic relations between the parties involved and also define the initial and most important rules and rights enabling further development of cooperation between the two countries.

§ 1
The following sides involved in this document agree to accept, recognize and respect each others independence and sovereignty .

§ 2
The Parties shall exchange ambassadors, which they will accredit in their area of activity.

§ 3
The Ambassador is the sole legitimate representative of the government in the other involved side’s territory. The information given by him should be treated as official.

§ 4
The acceptance of an Ambassador from the other involved party in own territory is equal to granting him diplomatic immunity. This immunity applies within the whole territory.

§ 5
Head of State and head of diplomacy both gain diplomatic immunity according to this document.

§ 6
Diplomatic immunity is valid for the period, for which the person involved holds the office granting it. Once this period expires, so does the immunity.

§ 7
In the case of criminal offenses such as robberies, assaults on the castle or economic crimes on a large-scale, such as buying large quantities of goods without permission, the ambassador shall be sued in accordance with the law in the province, where the crime has been commited. During the trial his diplomatic immunity is suspended. Any other minor crimes should be handled by diplomatic actions, such as sending a complaint to the chief of the ambassador.

§ 8
If one of the parties or provinces involved wants to opt out of this treaty, it has to send a written statement to the other party. The Treaty is considered as canceled one week after the declaration.


Signatures of the parties:

For the Serbian Kingdom:
Count of Kingdom of Serbia
Vukasin_Jugovic
Vice-Chancelor of Kingdom of Serbia
Dark_Magician
Serbian Ambassador
Popke
17.05.1458.


For the Wielkopolska duchy:
Poznań, maj 1458 AD
Sanias, Kasztelan Księstwa Wielkopolskiego
Tom__, Kanclerz Wielkopolskiego Korpusu Dyplomatycznego
Aesan Jordan Dobrowolski, Ambasador Wielkopolski na Królestwo Serbii

Quote :
Umowa dyplomatyczna


Stronami zawierającymi niniejszą umowę są:
- Królestwo Serbii
- Księstwo Wielkopolskie

Niniejszy dokument jest potwierdzeniem nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy stronami a także stanowi
wstępny najważniejszy zbiór praw ułatwiający dalszy rozwój współpracy obu państw.

§1
Strony zawierające niniejszy kontrakt uznają niepodległość i suwerenność drugiej strony.

§2
Strony wymieniają się ambasadorami, których akredytują na swoim terenie.

§3
Ambasador jest jedynym przedstawicielem legalnej władzy na terenie drugiej strony a informacje, które przekazuje nt. swojego kraju należy uważać za wiarygodne i pochodzące wprost od władzy.

§4
Akredytowanie ambasadora drugiej strony na własnym terytorium jest jednoznaczne z przyznaniem mu immunitetu dyplomatycznego. Immunitet ten obowiązuje na obszarze całości terytorium.

§5
Głowa Państwa i szef dyplomacji drugiej strony posiadają immunitet na mocy tego dokumentu.

§6
Immunitet dyplomatyczny wygasa w momencie złożenia urzędu przez osobę legitymującą się nim.

§7
W przypadku przestępstw kryminalnych takich jak rabunek, atak na zamek lub miasto oraz przestępstw handlowych na dużą skalę taki jak skup dużych ilości towarów, ambasadorowi zostanie wytoczony proces zgodnie z panującym w danej prowincji prawem. Na czas procesu immunitet dyplomatyczny ulega zawieszeniu. Wszelkie inne drobne przestępstwa należy załatwiać drogą dyplomatyczną składając skargę do przełożonego danego ambasadora.

§8
Jeśli jeden z sygnatariuszy prowincji chce zrezygnować z tego traktatu, to musi wysłać pisemne oświadczenie do drugiej ze stron. Traktat zostanie uznany za przestarzały w tydzień od otrzymania tego zawiadomienia.


podpisy stron:

Dla królestwa Serbii

Księcia Królestwa Serbii
Vukasin_Jugovic
Wice-kanclerza
Dark_Magician
Serbski ambasador
Popke
17.05.1458.


Dla Księstwa Wielkopolskiego:
Poznań, maj 1458 AD
Sanias, Kasztelan Księstwa Wielkopolskiego
Tom__, Kanclerz Wielkopolskiego Korpusu Dyplomatycznego
Aesan Jordan Dobrowolski, Ambasador Wielkopolski na Królestwo Serbii

Finaly we sign this contract.

Best regards,
Dark_Magician, Vice-Chancelor of Kingdom of Serbia


Last edited by Dark_Magician on Tue 25 May 2010 - 9:06; edited 1 time in total
Back to top Go down
View user profile
AesanPosts : 13
Join date : 2010-05-05

PostSubject: Re: Treaty of Diplomatic relation between Kingdom of Serbia and Duchy of Wielkopolska   Mon 24 May 2010 - 5:06

Thank you.

Wink
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content
PostSubject: Re: Treaty of Diplomatic relation between Kingdom of Serbia and Duchy of Wielkopolska   

Back to top Go down
 
Treaty of Diplomatic relation between Kingdom of Serbia and Duchy of Wielkopolska
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» [GAME] Kingdom Hearts series

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Belgrade Castle - Château de Belgrade :: Royal Library-
Jump to: